Typ Kontorsfastighet
Adress Järnvägstorget 5, Fagersta
Övrigt Kontorsfastighet mitt emot stationen.