Instruktioner för kassasystem

Se till att CCU:n är inkopplat till com1 uttaget på kassa maskinen innan ni börjar. CCU = svarta lådan

Håll  on/off intryckt för att sätta på.               

Tryck fram med navigerings pilar användaren Dealer (enter) och logga in med lösen 0001 (enter)

Då ska datum & tid visas till höger och bokstaven R till vänster i display.

Nu är maskinen redo att användas

För att förenkla allt så är maskinerna programmerade på sådan sätt att vi enbart kan knappa in

10, 20, 50, 100 och 500 kr.  Knapp 1=10, 2=20, 3=50, 4=100 och knapp 5=500.

När ni väl ska registrera en viss summa så måste ni alltid knappa in PLU och avsluta med TL

t.ex. om ni tar emot 100 kr så knappar ni in siffran 4=100 kr därefter PLU och avslutar med TL. Nu är pengarna registrerade .

Om ni tar emot 300 kr så kan ni knappa in siffran 4=100 kr och därefter knappa in knappen PLU 3 gånger för att sen avsluta med knappen TL, då är det registrerad 300 kr.

Vid stängning

Efter att ni har köpt tillbaka marker från baren så ska ni

Knappa in meny navigera fram till Registrering återbetalning där efter så knappar ni in marker som ni har köpt tillbaka

t.ex. om ni har köpt tillbaka 8x20, 25x50 och 2x500 dvs. totalt 2410 kr så ska ni knappa in

8* knapp 2, PLU 25* knapp 3, PLU och 2* knapp 5, PLU därefter ST då kommer det stå -2410 därefter trycker ni TL. Nu har ni registrerat alla tillbaka köpta marker.  Knappen / *  = gånger

Dags för avslutning

Trycka på Meny tills det står Huvudmeny.

Navigera fram till Z-Mode sen trycka på TL

Navigera då fram till Kassarapport sen tryck på TL

Där ska det stå Ekonomirapport Dagligen tryck då på TL

När kvittot är utskrivet skall ni då tryck på Shift sen Meny flera gånger tills det står Utloggad

Håll on/off intryckt för att stänga av maskinen.

Lämna alltid kvittot i kuverten med kassarapport och va noga med att ni knappar in ALLTING.

Viktigt att ni AllTID kontrollerar att kvittot sitter som det ska och att ni ALLTID river kvittot ifrån er (annars så kommer nedre delen av kvittot att fastna i maskinen)

Var även noga med att aldrig aldrig maskinen ligga framme efter ett arbetspass.

Vid journal minne fullt

Logga ut och logga in igen med DC användaren kod 4952.

Tryck på meny tills ni kommer till huvud meny, därefter väljer ni P-mode.

Navigera fram till journal, därefter till överför till SD-minne.

När det är klar så navigerar ni fram till radera/töm  minne och tömmer minnet.

När steg 1-4 är avklarat så loggar ni ut igen och loggar in med dealer användaren igen och nu är det bara att köra på.

 Kassarapporten kan du hämta >>HÄR<<