Allmänna spelregler för samtliga restaurangkasinospel

A. Endast spelmarker får användas för insatser vid spelborden. Värdet av varje marker ska tydligt framgå.

B. Det ska finnas tydliga skyltar vid varje bord där minimi- och maxiinsatser anges.

C. Spelaren får endast köpa marker för eget bruk. Inga penning- eller andra värdetransaktioner än mellan dealer/croupier och spelare får förekomma vid borden.

D. Maxiinsatsen gäller för varje enskild spelare. Två eller flera spelare får således inte samarbeta för att göra insats som är högre än den maximalt tillåtna.

E. För att insats ska anses ha skett ska marker ha placerats på spelplanen av spelaren eller croupieren för spelarens räkning.

F. Samtliga spelare måste befinna sig vid bordet.

G. Inga andra spelvarianter än de nedan uppräknade får förekomma.

Spelregler för Black Jack 

1. Deltagaren ska spela mot dealern (banken), oberoende av övriga spelare.

2. Målet är att dra kort som tillsammans ger poängsumman 21, eller så nära som möjligt, utan att överskrida 21.

3. Ess räknas som ett eller 11, klädda kort som 10 och övriga kort enligt sitt värde.

4. Black Jack spelas med minst 2 kortlekar då kortblandarmaskin används och med 4 -6 kortlekar då manuell blandning sker. Jokrar är inte tillåtna. Korten ska blandas.

5. Ett Black Jack-bord ska ha högst 11 platser med insatsmöjligheter, så kallade boxar. Insatser ska placeras i denna box. En spelare får göra insatser i mer än en box.

6. En spelare får satsa högst1/600 basbelopp på varje särskild vinstmöjlighet / 70kr

7. Är spelarens poängsumma närmare 21 än dealerns så vinner spelaren lika mycket som han/hon satsat, utom när han/hon har Black Jack, det vill säga 21 på de två första korten. Då vinner spelaren en och en halv gång sin insats.

8. Har spelaren och dealern samma poäng och dessa är 17, 18 eller 19 vinner dealern. Om poängen är 20, 21 eller Black Jack är det oavgjort och insatsen återgår till spelaren. Black Jack slår 21.

9. När alla insatser är gjorda ska dealern dela ut ett kort till varje box där insats gjorts och slutligen ett till sig själv. Därefter ska dealern dela ut ytterligare ett kort till varje box på samma sätt. Korten ska vara öppna. De båda kort som på detta sätt delats ut kallas den ursprungliga handen.

10. Om någon spelare uppnår Black Jack och dealerns första kort är lägre än 10 ska vinsten en och en halv gånger insatsen genast betalas ut till spelaren och dennes kort tas bort. Övriga boxinnehavare ska i tur och ordning erbjudas ytterligare kort.

11. Om poängen på någons hand överstiger 21 förloras alla insatser på handen och korten tas bort.

12. När dealern delat ut kort till de spelare som vill ha, ska han själv dra ytterligare ett kort. Om dealerns poängsumma är 16 eller lägre, ska ytterligare kort dras tills summan är 17 eller högre. Ess räknas som 11 om det leder till att summan blir 17 till 21. Om dealern får över 21 poäng, vinner de spelare som fortfarande är med i spelet.

13. Försäkring: Om dealerns första kort är ett ess, kan spelarna försäkra sig mot att dealern får Black Jack. På försäkringslinjen ska då halva den ursprungliga insatsen erläggas. Skulle dealern då få Black Jack får spelaren behålla sin insats och försäkringsbeloppet. Om dealern inte uppnår Black Jack förlorar spelarna sina försäkringsinsatser.

14. Jämna pengar: En spelare som har Black Jack kan begära "jämna pengar" om dealerns första kort är ett ess. Vinsten utbetalas då med lika mycket som insatsen och spelarens kort samlas in.

15. Dubbling: När spelaren på sina första två kort får summan 7,8,9,10 eller 11 räknas detta som ytterligare en vinstmöjlighet. Spelaren kan då göra en ny insats, lika stor som den första. Spelaren måste därefter dra ett kort och sedan stanna. Om värdet uppnåtts genom att ett ess räknats som ett, behåller esset detta värde även i fortsättningen. Dubbling är tillåten endast på de två första korten (den ursprungliga handen).

16. Delning: Om spelarens två första kort är av samma valör uppstår en ny vinstmöjlighet genom att spelaren delar korten. Efter en ny lika stor insats får spelaren två separata händer. Delning kan ske flera gånger. Delas två ess får spelaren endast ett kort ytterligare per ess. Om 21 poäng uppnås på två kort efter delning räknas detta inte som Black Jack.

 

Detta är ett förslag på hur spelbordet kan se ut.

Tilläggsspel till Black Jack, Ö/U 13

1. Tilläggsspelet ö/u 13 är ett spel med Black Jack som bas.

2. Tilläggsspelet är valfritt för spelaren.

3. Över/u 13 får spelas endast som tillägg till Black Jack-spel i egen box.

4. Vid varje speltillfälle får spel endast ske på antingen över eller under 13, inte på båda.

5. Spelaren satsar på att de två första korten i spelarens egen box har en summa som är över eller under 13.

6. Värdet av spelarens insats får uppgå till högst 1/600 basbelopp, dock inte högre än den insats spelaren gjort i grundspelet.

7. Om spelarens två första kort är 13 så vinner banken.

8. Spelduken måste vara försedd med särskilda insatsrutor/ringar, i vilka insatser görs.

9. Ess räknas som ett, klädda kort som tio och övriga kort enligt sitt värde.

10. Efter att vinst utbetalas eller insatsen intagits vid förlust fortsätter Black Jack-spelet som vanligt.

11. Bakomspel får inte förekomma.

12. Vinst utbetalas med samma belopp som insatsen. Vid insats på under 13 och spelaren får två ess utbetalas vinst med en och en halv gånger insatsen. 

Bakomspel vid Black Jack

Bakomspel får förekomma vid spelen Black Jack. Bakomspel innebär att fler än en spelare gör insatser på spel i en och samma box. En av spelarna är huvdspelare/boxinnehavare. Övriga är bakomspelare. Om spelanordnaren erbjuder bakomspel gäller följande.

1. Bakomspelaren ska själv göra sin insats vid bordet.

2. Bakomspelaren ska placera sin insats utanför insatsboxen.

3. Bakomspelaren får inte göra högre insats än att boxinnehavarens och samtliga bakomspelares sammanlagda insatser ryms inom maxinsatsen, det vill säga. 1/600 basbelopp på varje särskild vinstmöjlighet. Maximalt 70: - kr

4. Boxinnehavaren har ensam rätt att fatta beslut om hur han eller hon ska spela.Bakomspelaren måste rätta sig efter boxinnehavarens beslut.

5. Bakomspelare vinner eller förlorar sin insats på varje särskild vinstmöjlighet i samma spelsituationer som huvudspelaren.