Hyresgästinfo

Uthyrningspolicy

Det är viktigt för oss att våra hyresgäster trivs.

Med anledning av detta är vi noga när vi väljer ut våra befintliga hyresgästers grannar. För att få hyra lägenhet skall ni ha regelbunden inkomst genom:

 • Anställning
 • Pension
 • Sjukpension
 • A-kassa
 • Inkomst av kapital
 • Statliga studiemedel

Investa Fastigheter arbetar inte aktivt med en kölista utan vi samlar på oss intressenter som vi anser skulle kunna passa i respektive fastighet och lägenhet. Skälet till att vi har gått ifrån arbetet med en kölista är att det blir arbetet med att administrera en kölista är tungt samt den blir snabbt inaktuell. På detta sätt hoppas Investa Fastigheter att balansen i respektive fastighet blir optimal.

Vi ställer även krav på att man som hyresgäst även följer våra ordningsregler.

Investa Fastigheter diskriminerar ingen gällande ursprung, läggning eller åsikter.

 

Inflyttning

Om du blivit erbjuden en lägenhet hos oss kommer du att kallas till besiktning.
Vid besiktningen närvarar du, avflyttande hyresgäst och en representant från Investa Fastigheter. Ni får då normalt nycklar till din nya lägenhet.

Inflyttning sker tidigast den första dagen i månaden enligt hyreskontrakt eller enligt överenskommelse.

För att ändra adress går du in på www.adressandring.se eller ringer 020-97 98 99.

 

Avflyttning

Uppsägningstiden är alltid tre månader, oavsett lägenhetens standard och läge(undantag endast vid dödsfall). Investa Fastigheter förbehåller sig rätten att själv välja ny hyresgäst. Skriftlig uppsägning skickas till Investa Fastigheter. Därefter erhålls en bekräftelse på uppsägningen.

Hyresgästen är skyldig att visa lägenheten för olika intressenter. Hyresgästen är skyldig att genomföra en flyttstädning i samband med avflyttning. Investa Fastigheter har tagit fram en checklista för flyttstädning.

Innan avflyttning kallas hyresgästen till besiktning. Avflyttning skall ske senast den sista dagen i månaden när uppsägningstiden gått ut.

 

Ordningsregler

De ordningsregler som gäller hos Investa Fastigheter regleras i Hyreslagen, men finns även noterat respektive kontrakt. Nedan anges de ordningsregler som är de mest grundläggande. Vänligen kontakta Investa Fastigheter om Ni anser att några ordningsregler är oväsentliga, otydliga eller direkt felaktiga.

 • Hyresgästen får icke föra oväsen eller utföra arbete på sådant sätt eller eljest uppträda så, att närboende därigenom kan störas. Detta kan medföra att kontraktet sägs upp för avflyttning samt skyldighet att betala eventuella kostnader som uppstår i samband med störningen.
 • Hyresgästen skall noga städa efter sig efter användande av tvättstugan.
 • Hyresgästen skall teckna en hemförsäkring för att skydda sig, t.ex. vid skadeståndskrav.
 • Hyresgästen skall vara drogfri under hela hyrestiden.
 • Dörrar och fönster i källare, på vind och i andra allmänna utrymmen skall hållas stängda.
 • Föremål får ej placeras i trapphus eller i andra allmänna utrymmen.
 • Hyresgästen skall källsortera sina sopor i enlighet med de möjligheter som finns i fastigheten.
 • Hyresgästen är ej tillåten att inneha aggressiva hundar, lösspringande katter eller exotiska djur.

Hyresgästens rättigheter och skyldigheter regleras i Hyreslagen samt är noterade i hyreskontraktet.

 

Underhåll och installationer

Vid installation av tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller annan utrustning, som kan tänkas skada lägenheten, skall hyresvärden kontaktas. Montering skall ske fackmannamässigt. Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador och bör kontrollera vad som gäller i hemförsäkringen.

Vid egen tapetsering skall tapeten vara av samma fabrikat, kvalitet och typ som i övriga huset. Färgen skall vara neutral. Målning på tapet godkänns ej. För att undvika återställningsskyldighet skall hyresvärden kontaktas vid tveksamhet. Vid uppsättning av tavlor m.m. på väggarna bör endast x-krokar användas. Vid skador på tapeter utöver normalt slitage är hyresgästen vid avflyttning skyldig att betala för omtapetsering.

Golv skall underhållas väl.

I de fall comfortgolvvärme finns installerad i badrummet, betalas elförbrukningen av hyresgästen.

Vid vanvård av lägenheten kan kontraktet komma att sägas upp och hyresgästen är ersättningskyldig för skada i lägenheten.

 

Bredband

Investa Fastigheter har ComHem installerat i merparten av sina fastigheter. För att verifiera att din fastighet är ansluten till ComHem , gå in under fastigheter och läs under respektive fasighet i informationsdelen.

Om Ni avser att teckna ett internetabonnemang skall Ni välja en bredbandsoperatör som levererar internettjänsten genom ADSL genom att gå in på Leverantörens hemsida. ComHem innebär att du får tillgång till ett antal tjänster utöver en internetuppkoppling. Läs mer om de tjänster som du som får tillgång till här.

Kabel-tv

Investa Fastigheter har tecknat ett avtal med ComHem om leverans av kabel-tv till berörda fastigheter. Alla lägenheter kan använda digitalbox för ComHem för att utöka kanalutbudet. Denna Digitalbox köps av hyresgästen själv och bekostas inte av Investa Fastigheter.

Hyran

Hyran skall erläggas senast vardagen före varje kalendermånads början.

Hyresrätten är förverkad om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen. Om hyresgästen vid upprepade tillfällen missköter sina hyresbetalningar kan Investa Fastigheter säga upp hyresgästen för avflyttning och förlorar sin rätt till förlängning av hyresavtalet.

Investa Fastigheter samarbetar med Investa Ekonomi som hanterar samtliga inkassoärenden.

miljötänk uppskattas

 • Vädra med snabba korsdrag
 • Duscha i stället för att bada
 • Diska ej under rinnande vatten
 • Drag för gardiner och persienner om natten
 • Frosta av frysen och använd rätt temperatur
 • Utnyttja eftervärme på spis och ugn
 • Släck ljuset i rum där ingen vistas
 • Använd huvudströmbrytaren när du stänger av t.ex TVn
 • Gör rent ventilationsdonen i lägenheten regelbundet

Lägenhetsbyte

Ansökan om lägenhetsbyte skall vara hyresvärden tillhanda minst en hel kalendermånad före datumet för genomförande. Blankett för byte ifylles och skickas till Investa Fastigheter. Byte av lägenhet måste skriftligen godkännas av Investa Fastigheter.

När hyresvärden godkänt byte av lägenhet skall skriftlig uppsägning på lägenheten skickas till Investa Fastigheter. Därefter erhålls en bekräftelse på uppsägningen. Innan avflytt kallas hyresgästen till besiktning.

Uthyrning i andra hand

Förstahandshyresgästen svarar under i frågavarande tid för alla förpliktelser som åvilar denne enligt hyresavtalet.Ansökan om andrahandsuthyrning skall vara Investa Fastigheter tillhanda minst en hel kalendermånad före datumet för uthyrningen i andra hand. Blankett för andrahandsuthyrning ifylles och skickas till Investa Fastigheter.

Uthyrning i andrahand måste skriftligen godkännas av Investa Fastigheter.

När hyresvärden godkänt ansökan skall Hyreskontrakt för uthyrning av lägenhet i andrahand tecknas och kopia sändas till fastighetsägaren (hyreskontrakt finns att köpa i bokhandel). Hyrestiden skall tecknas på viss tid med angivande av datum för hyresperiodens upphörande (ej tills vidare). Observera att andrahandskontrakt inte kan tecknas förrän hyresvärden godkänt ansökan.

Om andrahandskontraktet tecknas på mer än ett år skall prövning ske i Hyresnämnden. Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (bostad) skall tecknas och kopia sändas till fastighetsägaren (rekvireras från Hyresnämnden).

Om förstahandshyresgästen vid andrahandskontraktets utgång ej återflyttar till lägenheten skall lägenheten sägas upp och ställas till fastighetsägarens förfogande. Något hyresförhållande uppkommer inte mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen genom medgivande till andrahandsuthyrning.

Om förstahandshyresgästen kommer att befinna sig utomlands under uthyrningsperioden skall fullmakt lämnas till någon i Sverige som kan företräda förstahandshyresgästen i angelägenheter som rör lägenheten.

Hyreskontrakt

Om du blivit erbjuden en lägenhet hos oss skriver du ut nedanstående kontrakt och fyller i dina/era personliga uppgifter. Efter godkänd sedvanlig kreditprövning Returneras kontraktet till er. Erbjudandet om lägenhet innebär inte  att ni har fått löfte om lägenheten och ni bör inte säga upp ert nuvarande kontrakt innan ni fått ett påskrivet kontrakt i retur från oss.