Kontakt

Sofia Öijar

Förvaltningschef
ekonomi@investa.nu
+46 76 199 30 00

Azur Slanjankic

Affärsutveckling
vd@investa.nu
+46 70 433 32 26

Janne Åkesson

Fastighetstekniker / Hantverkare
+46 70 222 25 67

Mustafa Hakawati

Fastighetstekniker /
Yttre skötsel
+46 76 412 44 25

Kent Bivesjö

Fastighetstekniker / Reparatör
+46 72 251 82  27

Daniel Hellström

Fastighetstekniker / Reparatör
+46 73 970 22 33